Jong en oud samenbrengen

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem in Nederland. Van de ca. 3 miljoen 65-plussers voelt ruim 40% zich eenzaam en dit neemt toe tot meer dan 60% naarmate men ouder wordt.

Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van ouderen. Onder andere door bezuinigingen op de ouderenzorg, neemt het aantal ouderen dat alleen thuis zit juist toe. Als gevolg missen ze ook contact en aansluiting met elkaar en vooral met jongere generaties. 

Door zelf actief te blijven en vrijwilligerswerk te doen, vermindert de eenzaamheid en de kans op een sociaal isolement.

De kookdagen van Oma’s Soep zorgen voor structureel sociaal contact voor de ouderen. Zo ontmoeten ze leeftijdsgenoten en komen ook in contact met jongere generaties.

Voor dementerende ouderen zorgen deze handeling zorgen bekende handelingen als het snijden van groente en de geur van koken voor het ophalen van herinneringen.

EENZAAMHEID

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Wat is eenzaamheid precies? En wanneer is eenzaamheid een probleem?

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

Eenzaam of alleen?

Je alleen voelen of je eenzaam voelen is niet hetzelfde. Wel valt het vaak samen. Als je alleen bent, heb je niemand om je heen. Wanneer iemand geen of nauwelijks sociale contacten heeft, spreken we van sociaal isolement.

Eenzaamheid is voor iedereen anders

Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen.

 Sociaal fundament

Sociale relaties met andere mensen zoals familieleden, vrienden en kennissen zijn belangrijke ‘hulpbronnen’ in het dagelijks leven. Ze vormen het ‘sociale fundament’ van elk mens en dragen bij aan het gevoel van een zinvol leven. Een sterk sociaal netwerk kan ook een goede buffer zijn om – bijvoorbeeld op latere leeftijd – niet eenzaam te gaan voelen.

Meer informatie

Gelukkig wordt er in Nederland steeds meer aandacht besteed aan eenzaamheid. Zo lopen er meerdere initiatieven, waarbij eenzaamheid als serieus probleem wordt aangekaart. Wil je meer lezen over eenzaamheid, kijk dan hier verder op de site van “Eentegeneenzaamheid”.