Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem in Nederland. Van de ca. 3 miljoen 65-plussers voelt ruim 40% zich eenzaam en dit neemt toe tot meer dan 60% naarmate men ouder wordt.

Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van ouderen. Onder andere door bezuinigingen op de ouderenzorg, neemt het aantal ouderen dat alleen thuis zit juist toe. Als gevolg missen ze ook contact en aansluiting met elkaar en vooral met jongere generaties. 

Jong en oud samenbrengen

Door zelf actief te blijven en vrijwilligerswerk te doen, vermindert de eenzaamheid en de kans op een sociaal isolement.

De kookdagen van Oma’s Soep zorgen voor structureel sociaal contact voor de ouderen. Zo ontmoeten ze leeftijdsgenoten en komen ook in contact met jongere generaties.

Voor dementerende ouderen zorgen deze handeling zorgen bekende handelingen als het snijden van groente en de geur van koken voor het ophalen van herinneringen.