Stichting


Rechtsvormen

Stichting Oma’s Soep

KvK nummer: 74975560

RSIN: 860094212

 

Doel Stichting

Het doel van de Stichting is het bevorderen van maatschappelijke participatie van ouderen en het bevorderen van sociale cohesie in de buurten en wijken. De rechtsvorm sociale onderneming bestaat (nog) niet in Nederland. Vandaar dat Oma’s Soep bestaat uit een Stichting en een B.V.

De kookdagen worden volledig gefinancierd door de Stichting. Deelname aan de kookdagen willen we zowel voor jong als oud gratis houden. Om dit te bekostigen ontvangen we nu nog steun van meerdere fondsen. Wij streven ernaar om binnen enkele jaren volledig op eigen benen te kunnen staan zodat de Stichting volledig kan bestaan en uitbreiden door de verkoop van de soepen in Oma’s Soep B.V.

 

Bestuur

  • Max Kranendijk – FTE (uitvoerend bestuurder)
  • Martijn Canters – FTE (uitvoerend bestuurder)
  • Robert Croese (bestuur)

 

Oma’s Soep B.V.

KvK: 71215697

RSIN: 858626846

 

Doel B.V.

De B.V. is een sociale onderneming gericht op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. De Stichting Oma’s Soep organiseert activiteiten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Oma’s Soep B.V. vervaardigd, transporteert en verkoopt soep aan retail, bedrijven, horeca, cateraars en events om o.a. deze activiteiten van de Stichting Oma’s Soep te financieren. Wanneer de B.V. winstgevend wordt, zal minimaal 50% van deze winst worden gebruikt om Stichting Oma’s Soep te financieren en de sociale impact te vergroten.

 

Bestuur

  • Max Kranendijk – FTE (uitvoerend bestuurder)
  • Martijn Canters – FTE (uitvoerend bestuurder)

 

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen voor hun bestuurstaken als zodanig geen bezoldiging. Wel zijn twee bestuurders van de Stichting (Max Kranendijk en Martijn Canters) ook bestuurder van de B.V. Hiervoor ontvangen zij echter ook geen bezoldiging. Wel zijn zij als werknemer van de B.V. aangesteld en krijgen zij in die hoedanigheid salaris.

 

Vrijwilligers krijgen daarnaast hun onkosten vergoed.