Tegen eenzaamheid


Oma’s Soep, de meest sociale soep van Amsterdam, Den Haag en Groningen!

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem in Nederland. Van de ca. 3 miljoen 65-plussers voelt ruim 40% zich eenzaam en dit neemt toe tot meer dan 60% naarmate men ouder wordt.

Steeds meer ouderen brengen veel dagen alleen door en missen de aansluiting met jongeren. Vooral door bezuinigingen op de ouderenzorg neemt het aantal ouderen dat thuis zit toe en krijgen ze vaak niet de zorg die ze nodig hebben.

Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van ouderen. Door zelf actief te blijven en vrijwilligerswerk te doen, vermindert eenzaamheid en de kans op een sociaal isolement. Om eenzaamheid onder ouderen in Amsterdam, Den Haag en Groningen te verminderen is Oma’s Soep gestart.

Oma’s Soep heeft als voornaamste doel om voor thuiswonende ouderen terugkerende sociale contactmomenten te organiseren in buurthuizen in Amsterdam, Den Haag en Groningen en omgeving.

Met Oma’s Soep ontmoeten ouderen zowel nieuwe mensen van hun eigen leeftijd als enthousiaste jonge vrijwilligers. Er wordt soep gemaakt omdat dit een gave en passie is waar juist relatief veel ouderen over beschikken.

Tijdens het snijden van de groente, het koken van de soep en de gezamenlijke (gratis) lunch worden herinneringen opgehaald en recepten uitgewisseld.

Ook wordt er gekookt en gegeten met ouderen met dementie omdat is gebleken dat zij door het koken en de geur en smaak van soep worden geholpen om herinneringen aan vroeger op te halen.

Oma’s Soep is onze naam, maar natuurlijk zijn ook opa’s en ouderen zonder ervaring met het maken van soep van harte welkom! Inmiddels doen er wekelijks al meer dan 100 oma’s én opa’s van 65 tot 91 jaar mee in 6 buurthuizen in Amsterdam en 2 buurthuizen in Den Haag en Groningen. Oma’s Soep is leuk en gezellig voor ouderen en iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Lees verder over voedselverspilling